Phim Sex Mới đam mê của người đàn ông sau lần đầu tiên gặp gỡ tại nhà riêng. Cơn hứng tình dần một dâng lên cao mà không còn cách nào giải quyết.